vila-diemedis-logo

HOTEL PALANGA

***

LT

11 S.Daukantas St., Palanga

 

+370 699 88808

Restaurant „Grill & Bar ČIKI PUKI”

Open 8.00 - 22.00

ciki-puki